Carrièretips
5 minuten

Het loonstrookje

Uitgelegd

Uitgelegd: Het loonstrookje

Het loonstrookje. Iedereen ontvangt ‘m, weinigen begrijpen precies wat er allemaal in staat.

Iedere periode breekt die dag aan; je welverdiende loon wordt gestort. Daar hoort natuurlijk ook een loonstrook bij, met daarin een aantal zaken uitgelegd. De meeste informatie spreek voor zich, zoals het netto loon of het aantal opgebouwde vakantiedagen. Toch krijgen wij regelmatig vragen over de inhoud van het loonstrookje.

Om duidelijkheid te scheppen én te zorgen dat jij niks over het hoofd ziet vertellen we je in dit artikel precies wat de belangrijkste regels op je loonstrook betekenen.

De tabelkleur

We beginnen met de tabelkleur. Wit geeft aan dat je belasting betaalt over je salaris. Groen geeft aan dat je belasting betaalt over je pensioen of je WW-uitkering. Ben je in loondienst? Dan zal hier dus altijd wit staan.

De tabelsoort

Hier staat de tijdsperiode die gebruikt is voor de loonstrook. In de meeste gevallen is dit per week of iedere 4 weken waarbij je per jaar 13 loonstroken zal ontvangen. In sommige gevallen gaat dit per maand en ontvang je 12 loonstroken.

Loonheffingskorting (LH korting)

Dit is een korting op de belasting die je moet betalen. Deze korting kan bij één werkgever tegelijk aangevraagd worden. Heb je meerdere werkgevers? Dan is het belangrijk om de werkgever te kiezen waar je salaris het hoogst is. Op deze manier ontvang je de meeste korting wat gelijk staat aan meer geld op jouw rekening! In deze kolom staat dus een JA of een NEE.

Bijzonder tarief

Dit percentage verwijst naar de belasting die berekend wordt over de zogenoemde eenmalige uitkeringen. Denk hierbij aan vakantiegeld of overwerk. Maar ook bonussen en uitbetalingen van vakantiedagen. Wel fijn om te weten: dit percentage ligt lager dan het percentage belasting op je reguliere salaris.

Fase (code)

Wanneer je werkt via een detachering- of uitzendbureau dan val je onder een CAO waarbij de voorwaarden veranderen per fase. Deze fase heeft te maken met de tijd dat je via een bureau werkt. In deze kolom staat informatie over de fase waarin jij je nu bevindt. De codes verschillen per cao. Zo hanteert de ABU fase A, B of C en werkt de NBBU cao volgens fase 1, 2, 3 en 4. Een gedetailleerde uitleg van de verschillende fases voor de ABU vind je hier. Die van de NBBU bekijk je op deze pagina.

Werk jij direct bij je werkgever in dienst? Dan staat hier onbepaalde- of bepaalde tijd.

Jaarloon

Om het jaarloon te berekenen gebruikt de belastingdienst jouw jaarloon van het voorgaande jaar. Dit doen ze als volgt: bruto maandsalaris x 12 x 108% (vakantiegeld) + dertiende maand (indien hier sprake van is). Ben je aan een nieuwe baan begonnen? Dan zal er een inschatting gemaakt worden op basis van je nieuwe loon.

Aan de hand van dit bedrag bepaald de belastingdienst hoe hoog het bijzonder tarief is, maar ook of je recht hebt op eventuele toeslagen! Aan de hand van deze tool van de belastingdienst kan je zelf berekenen waar je recht op hebt.

Reservering vakantiedagen opname

In het geval je vakantiedagen hebt opgenomen staat hier het bedrag wat je bent doorbetaald tijdens deze vakantiedagen. Voorbeeld: Werk je 40 uur per week en neem je een week vrij? Dan staat in deze kolom je salaris van een week (40 x uurloon)

ATV, vakantiegeld en vakantiedagen

Niet onbelangrijk natuurlijk. Op je loonstrook staan kolommen waarin staat aangegeven hoeveel procent je opbouwt, het opgebouwde aantal of bedrag, hoeveel je hebt opgenomen en het totaal. Vakantiegeld en vakantiedagen bouwt iedereen op, ATV verschilt per werkgever.

Premie WGA inhouding

WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Deze wet zorgt voor een uitkering voor alle werknemers in Nederland die (deels) arbeidsongeschikt zijn. Dit is natuurlijk alleen mogelijk als iedereen een klein gedeelte meebetaald.

VRAAG OM ADVIES!

Het is handig om te weten dat elk bedrijf een eigen indeling heeft van het loonstrookje en vaak afkortingen gebruikt voor dezelfde kolommen die hier staan omschreven. Heb je toch nog een vraag? Dan kan je altijd even naar de HR afdeling gaan om het na te vragen!