Inhoudelijk ziet de functie als Backoffice Manager er als volgt uit:

  • Voortraject: Ik ga aan de slag om zorgvuldig de wensen voor een backoffice systeem in kaart te brengen, formuleren en te bespreken met de betrokken collega’s
  • Oriëntatieproces: Ik plan afspraken in met potentiële leveranciers en maak, in samenwerking met collega’s, een definitieve keuze
  • Implementatie en toekomst: Ik voel de verantwoordelijk mij te ontfermen over de implementatie, werp mij op als ‘super-user’ en neem het backoffice team mee in de materie en werkwijze
  • Ik leid het overgangsproces van onze Pro’s en Profielders die we gaan registreren en beheren in ons nieuwe systeem
  • Ik zorg ervoor dat onze afdeling Financiën beschikt over de gewenste cijfers vanuit de backoffice
  • Ik fungeer als aanspreekpunt voor externe instanties als de Belastingdienst, Pensioenfondsen en Accountancy kantoren
  • Ik borg de kwaliteit van onze dienstverlening door het verzorgen en behalen van audits en certificeringen als NEN 4400-1, ABU, SNA en VCU